لیست بخشنامه ها

ردیف نام بخش نامه دسته بندی برچسب ها عملیات
1 سامانه ثبت آنی اطلاعیه سامانه ثبت آنی/ نمایش
2 سامانه ثبت آنی اطلاعیه سامانه ثبت آنی/ نمایش
3 تقسیم اسناد اطلاعیه ثبت اسناد مشمول در سامانه/ نمایش
4 نظر سنجی اطلاعیه نظرسنجی/ نمایش
5 صورتجلسه کمیسیون تقسیم اسناد مصوبات صورتجلسه کمیسیون تقسیم اسناد/ نمایش
6 بخشنامه انتظامی جدید وکالت کاری انتظامی/وکالتنامه/ نمایش
7 عدم محاسبه سوابق کاری سردفتر در سایر مشاغل عدالت هیات عمومی/دیوان عدالت/ نمایش
8 ارزش معاملاتی اتومبیل های داخلی و وارداتی جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ و ۲۰۲۱ حق التحریر اتومبیل/وارداتی/ نمایش
9 تکلیف بیمه در مورد انتقال ماشين آلات راهسازي وکالت کاری ماشين آلات/راهسازي/ نمایش
10 پذيرش درخواست صدور اجرائيه توسط دفاتر اسناد رسمي تعهد ارز خارجی/ نمایش