یکشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۳ | سند خودرو از منظر قانون و از دیدگاه برخی ها!

head-logo-left head-logo-right
head-logo

کانون سر دفتران و دفتر یاران استان خراسان جنوبی

South Khorasan Province Notary Clerks and Clerks Assocition

اطلاعیه واحد فناوری و اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران

۲۹ دي ۱۳۹۹

 

1218

 

0

" قابل توجه سردفتران محترم  سراسر کشور"
 با توجه به فراهم شدن امکان دسترسی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به سامانه یکپارچه محاسبه و وصول عوارض خودرو، مقرر گردیده است که اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی سردفتر، تلفن ثابت و همراه و کدملی ایشان، شماره دفتر و نشانی دفاتر اسناد رسمی جهت ایجاد و در اختیار گذاردن دسترسی استفاده از سامانه، در اختیار قرار گیرد.
لذا از سردفتران محترم درخواست می گردد تا به منظور انجام صحیح امور، نسبت به رفع ایرادات احتمالی اطلاعات شخصی خود در پورتال به ویژه در بخش نشانی دفاتر اسناد رسمی و تلفن همراه، حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 27 دی ماه اقدام فرمایند.
نکته: ویرایش آدرس از بخش اطلاعات دفترخانه و اصلاح شماره موبایل از بخش اطلاعات شخصی در پورتال کانون ، با زدن دکمه "ویرایش" امکان پذیر میباشد.
تصریح می گردد کلمه و رمز عبور سامانه مربوطه،  به تلفن همراه درج شده ارسال و مکاتبات لازم با نشانی اعلام شده در پورتال صورت خواهد پذیرفت.
https://www.notary.ir/content/436477

برچسب ها:

 

#فناوری و اطلاعات